Биоразнообразие

Forums: 

Какво да планира ПУП за биоразнообразието в Борисовата градина? В парка има стари гори и резерватна част, в която човешката намеса е силно ограничена. Проблемите са в неравномерна поддръжка на различните части на парка и опасения на гражданите за преминаване през по-"дивите" и неподдържани части. Също така някои отмиращи масиви от дървета могат да се подменят с по-устойчиви видове. През годините се трупат и сигнали и съмнения за нерегламентирани сечи. Поради характера на част от "Борисовата градина" на лесопарк, голяма част от гражданите са загрижени за  биоразнообразието най-вече от гледна точка на растителното многообразие и запазване на старите дървета. Трябва да се има предвид, че  хралупите и гнилите дървета на старите дървета се обитават и от ценни животински видове - главно птици, но и някои насекоми. При все това, не всички стари насаждения са жизнени и за някои от тях може да се предложи подмяна -   например, насаждения от бял бор в близост до тенис кортовете между алея Яворов и кв. Изток.

Борисова градина

Дивите и "неподдържани" части са очарованието и красотата на Борисовата градина. Това е единствения парк, в който човек може да прави джогинг в естествена среда или да се разхожда. Най-хубавите алеи и най-приятната част от парковете в София. Ако и това ни отнемете? За какво? За някакви пари? Помнете че не сте вечни! Няма да отнесете парите на оня свят! Алчността е отвратителен порок и той ще ви погуби, заедно с природата, която погубвате, както и вашите алчни души! Леко емоционален коментар, но е именно това което мисля! Родена съм, израстнала и живея в София. Не се знае обаче до кога ще е така и до кога ще има наистина София на софианци или ще ни изселите доброволно и ще си направите вашата империя от бетон, паркоместа и бизнес сгради. 

Биоразнообразие

Дори и в "по-дивите" части на парка има достатъчно гъста мрежа от алеи, по които могат да минават и всекидневно минават дори и възрастни хора и майки с колички.Не съм специалист, но всеки ден се разхождам в частите между Изток и алея Яворов и зад Телевизионната кула и никъде не виждам "отмиращи" масиви от дървета. Има отделни стари и болни дървета, но предполагам, че това е съвсем нормално за лесопарк.Смешно е да не може да се контролира и пресече нерегламентирана сеч почти в центъра на София.Мисля, че категорично трябва да се избягва всякаква излишна намеса, както в гората, така и в алейната мрежа, която не трябва да се асфалтира допълнително.

Дърветата трябва да се премахват единствено ако са опасни

Изключително ценно е да има такава екосистема толкова близо до центъра на София, защото тя предоставя възможност за отдих, спорт и естетическа наслада. Всички дървета са важни за намаляване на нивата на замърсителите на въздуха, затова смятам, че здрави дървета НЕ бива да се премахват. Сухи дървета, които не представляват опасност за хората (няма опасност да паднат или вече са паднали), трябва да остават, а опасните - да бъдат премахвани ежегодно.

Биоразнообразие

Според мен по-дивата част на Борисовата градина трябва да бъде запазена така както е, защото има особено очарование и е невероятно място за разходки и отдих.

Да се премахват само опасните дървета

Нека се запази по-дивата част на парка. Това е част от очарованието му. Да се премахват само опасните дървета или такива, които са болни и има опасност да заразят гората. По принцип не съм забелязала да има мъртви или болни дървета, камо ли те да са огромен процент. Важно е да се запазят животинските видове и да има обновяване, което донякъде става по естествен път. В Плитвичките езера в Хърватска от парка не се изнася нищо, падналите дървета и клони се оставят в екосистемата, а не се дробят на пелети както съм виждала да правят в Борисовата.

запазете парка

Дивата част на парка трябва да остане непокътната. Това е мнението на всеки софиянец. Като цяло - никакъв достъп на коли в парка.

запазване на биоразнообразието и парка

На парка трябва да се осигурява постоянна поддръжка (вкл. старите гори и резерватна част) – инфраструктура, кошчета за отпадъци, почистване, асфалтиране САМО на вече асфалтираните алеи (останалите да се запазят в естествения им вид) на различните части на парка (по-дивата част трябва да бъде запазена в естествения й вид), дървета, които не представляват опасност за хората и не са болни/заразени трябва да се оставят в гората, а останалите, които са опасни/болни/заразени да се премахват от парка, да се предвижда САМО санитарна сеч и обновяване на лесопарка, да се запазват животинските и растителни видове. Всички регламентирани и санитарни сечи да се обявяват публично на сайт и на табло в т.нар. бъдеш информационен център, а конната полиция (освен всички други органи, които би трябвало да си вършат работата по същия казус) да следи за нерегламентирани намеси при ежедневните патрули.

Дендрофлора и вековни дървета

Добре би било да се помисли за една прецизна дендрофлористична инвентаризация на Борисовата градина, както на парковата част, така и в лесопарка. Има много интересни и редки дървесни видове, които следва да бъдат картотекирани по съответен начин и да се изготви дендрологичен кадастър за Борисовата градина. Така може да се представи и дендрофлористичното богатство и да се включи в например в един "пътеводител" за градината.
Съществуват и исторически документи, които могат да бъдат изполвани за сравнение, а това би могло да се използва за възстановяване и обогатяване на флората. такива документи има например за Алпинеума - едно изоставено сега и неподдържано място, но с потенциал да се възстанови богатия в миналото видов състав.
В Борисовата градина има интересни, исторически, дървета, които също представляват интерес и тяхното проучване също е целесъобразно. Съществуваше маршрут за вековните дървета в столицата. Част от тях се намират в Борисовата градина и е добре да се помисли за тяхното обозначване така, че да се насочва посетителя. Може би трябва да има и информационни за дървета, каквито са например "Вазовият смърч", засаден от Иван Вазов на 06.04.1885 г. по повод 1000-годишнината от смъртта на Методий - дърво, което същестува и днес.

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.