Връзки между различните части на парка

Forums: 

Връзките между различните части на парка са специална тема на заданието за концепцията за ПУП на СОС (част 4.2.1 "Подходи и достъп"). Връзките не могат да бъдат автомобилни трасета, като те са дефинирани като осигуряващи достъп само за целите на безопасността и техническата поддръжка, както и за достъп до национални спортни съоръжения. Според препоръките на журито към спечелилата концепция, във финалния вариант на ПУП не трябва да се предвиждат нови транспортни връзки в парка. В този смисъл, къде и какъв тип (подлез, надлез, пешеходна пътека, светофар) връзки между различните части на парка предлагате за достъп на пешеходци и велосипедисти?

достъпност

ще цитирам едно от становищата , а именно на ГИ за обществен и релсов транспорт : " Подобряване на достъпността на средата и връзката между частите на парка, сегментирани от бул. Н.Вапцаров/Пейо Яворов, бул. Симеоновско шосе и бул.Драган Цанков" Това е едно от най- важните системни грешки, които следва да се поправят. Бих добавил че свързаността на парк Борисова Градина с останалите паркове трябва да се улесни и изгради, но не на хартия или с боядисване на неползваеми велоалеи а със сигурни и спокойни пешеходни и вело алеи. Симеоновско сече няколко алеи, по които вече е невъзможно да продължиш пътя си от едната част на парка до друга. Това обезсмисля юридическата цялост на парка и е опасно . Даже може да се иницира съдебен процес срещу разрешилите и одобрили това безумно вдигане на скоростта там. 

Ето тук трябва да има

Връзка между парковете в Борисова градина

Трябват поне по един подлез на бул. "Драган Цанков" и слаед това на бул. "Симеоновско шосе". На времето тези булеварди бяха сравнително слабо използвани за автомобили и преминаването не е било проблем. В момента трафикът е огромен и на практика връзката между тези части не съществува и е доста рисковано за велосипедисти, бегачи, пешеходци, майки с деца да пресичат и съответно да използват тези парчета разделени от потока коли. Пешеходните алеи няма да решат проблема. Единственото решение са два подлеза и рехабилитиране на една алея по протежение. Тя ще може да свързва. Долната част на борисовата с "Ловен парк", болница "Токуда", "Южен парк и съответно цебтъра и половин София. Представете си да нямаше пешеходният пробив на Бул. "П. Яворов". Дали щеше някой да минава от там. В момента там е пълно с хора денонощно. Същото развитие могат да имат и подлезите вза които говоря по-нагоре. Смятам, че това е реализируемо и няма да струва кой знае колко на общината, а ще осмисли трите части на парка, които в момента са абсолютно не комуникативни една с друга.

Много е важна връзката между

Много е важна връзката между различните части на парка - ако не могат лесно да копаят за тунели да направят надлези, но непременно трябва да има второ пресичане на алея "Яворов", както и пресичания на поне 2 места на "Драган Цанков" и още 2 пресичания - на "Симеоновско шосе". Всички тези пресичания трябва да се предвидят само за пешеходци и велосипедисти, не за автомобили.

Връзки между различните части на парка

Всички 3 части на парка трябва да бъдат свързани чрез надлези/подлези/екодукти (връзките между частите трябва да бъдат свързани с екодукти - широки озеленени надлези, а подходите към границите на парка ако не е възможно с екодукти - да бъдат иградени подлези) предвидени само за пешеходци и велосипедисти (устроени по начин, който не създава опасност, за която и да е от 2те групи и брой, който да осигурява безпроблемното преминаване на човекопотока) и парка да се превърне в една цялостна лесопаркова зона, т.е.:
1. бул. П. Яворов - наличният тунел е тесен и недостатъчен за многото пешеходци (от Изток, Изгрев, Дианабад, Слатина, т.н.) и велосипедисти (вкл. се от велотрасетата Младост, Дружба, Студенски град), нисък за велосипедисти; необходими са реконструиране на текущия тунел и/или построяване на надлез/екодукт и поне още 1 надлез/екодукт на кръстовището с Драган Цанков;
2. бул. Драган Цанков - поне 2; 1 екодукт/подлез на кръстовището с Яворов и 1 подлез при Капитолия;
3. бул. Симеоновско шосе - поне 2 надлеза/екодукта; 1 на Гара Пионер/алеите на Ловен парк и 1 на кръстовището Вапцаров Х Симеоновско;

Алея Яворов (не бул. Яворов!)

Тази алея (от Незабравка до Стадиона Васил Левски) е най-използвания пешеходен и веломаршрут в София за предвижване на половин София до центъра (Младост, Дружба, Дианабад и много други). Ако щете вярвайте - няма друго място от където да се мине, освен ако не искаш да караш по големите улици с автомобилите! Тази алея от години е в ПЛАЧЕВНО състояние. Подавал съм оплаквания към общината; те си измиха ръцете, че това не било тяхна юрисдикция. Ако трябва от някъде да се почне, то това е от тази алея и това е елементарно да се разбере. Кога ще бъде оправена? Да се оправи е нищо по-сложно от това да се асфалтира и да се сложат няколко лампи!

достъпност-връзки-алеи

В момента, сядайки на пейка, чуваш и виждаш автомобилния трафик ( особенно по Цариградско). Защото са премахнати "храстите". Същите храсти правят и сянка + изолиране на много от обособените малки градинки ( около чешмичката преди слончето). Защо? Гола поляна, та да могат камерите да предотвратяват? Би трябвало чрез храстите да се оформят буфери. Представете си как вървиш с колело или количка и решаваш да спреш да се насладиш на природата ( виждаш всички-чуваш всички!? ). Къде и как да го направиш, без да се печеш...помислете?

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.