Инфо център на мястото на Капитолия с нов паркинг и подход за автомобили

Forums: 

Наградената концепция за ПУП на парк "Борисова градина" предвижда изгрлаждане на Инфо център „Зелената памет на София“ на мястото на автокъща "Капитолия" (срещу Биологическия факултет на СУ на бул. Драган Цанков) с подземен паркинг за 400 автомобила и съответно нов подход за автомобили към парка, а именно:http://borisova.zelenizakoni.com/инфо-център-на-мястото-на-капитолия-с-нов-паркинг-и-подход-за-автомобили Според спечелилата конкурса концепция, върху която се разработва ПУП, функциите му се предвиждата да бъдат: " Комбиниране на информационния център с изложбена зала за музейни и други експозиции (на ежегодни цветни изложби) тематично обвързани с обектите на „Зелената памет” на София." Информационният център би могъл да се изгради и на други места в парка, чрез ползване на вече съществуващи сгради, а функциите му могат да се уточнят. Какво бихте препоръчали?

Според мен този инфо център

Според мен този инфо център/изложбена зала е добра идея по принцип, но изпълнението трябва да вземе под внимание цялостната визия на парка - дали мястото не може е по-добре да се превърне в зелена площ, например, а инфо-центърът да използва вече съществуващи сгради, които да се модернизират. Също, важно е целият парк да бъде зона без автомобили, тоест вместо паркинг, да има добри връзки с градски транспорт и с велоалеи, а пресичането за пешеходци да се подобри.

Паркът не е място за инфо център, изложби (и наземни паркинги)

Според мен територията на парка не е място за инфо център и изложбена зала. Това е парк и трябва да има дървета и зеленина. За мен не е допустимо да запазим това място за изложба на снимки на дървета, да кажем. Било то и една красива и образователна изложба. (Напълно съм наясно, че в момента там има автокъща. Територията си остава част от парка, нали?) Безспорно в града ни трябва да има достатъчно място за информационни и образователни цели, но нека то не е в парка.Разбира се, същото е мнението ми и за наземните паркингите. Относно подземните, имам съмнение, че цената им ще е достъпна за посетителите на парка. Свидетели сме как общината пусна новата тоалетна до Слончето за левче.

Капитолия и паркинги

Подземен паркинг на мястото на Капитолия с достъп от Драган Цанков е приемлив - стига да се разпростира в границите на сегашната Капитолия, а не под по-голяма част от парка и да не циркулират и да не влизат коли в самия парк. Съществуващият достъп на коли до парка да се забрани изцяло. Наземната част да се приобщи към Борисовата, от която практически е била отнета, а не да се строят нови сгради, било то инфоцентър или изложбени зали. Нека се разхождаме сред природата, а не в галерия със снимки на същата тази природа. Идеята за инфо или образователен център е добра, но да се направи в съществуващи вече сгради на територията на парка или в близост до него, според мен един инфоцентър би бил подходящ на ез.Ариана. Наземни паркинги и наличие на трафик на територията на парка са направо абсурдни. Доколкото ми е известно над част от станцията и свързващия тунел под бул. „Драган Цанков“ са изградени 3 етажа с подземни паркинги, те къде са точно и защо не се ползват? 

инфоцентър <-> Капитолия

Спечелилия проект на Ковачев Архитекти предвижда „поетапно разтоварване на резерватната част и охранителната зона от неприсъщи елементи и дейности и преместването им (ако е допустимо)“ и „извеждане на Обектите на „Спортна София”, които са с допълващо значение“ и са „причина за намаляване на вегетативните площи в парковата територия", но НЕ може на мястото на Капитолия да бъде разположен информационен център с изложбена зала за музейни и други експозиции, както и 400 паркоместа, тъй като освен "препоръка" на журито да НЕ се допуска ново строителство на сгради в парка, освен осните изисквания към проекта за ПУП от страна на възложителя Столична община да НЕ се допуска ново строитество на сгради и никаква намеса в резерватната част на парка (от езерето Ариана, включително Слончето, езерото с лилиите, паметника Братската могила до алея Яворов + североизточна част от тениск кортовете „Академик“), съгл. становището на НИКН във връзка с разпоредбите на ЗКН и Директивен план-концепция за системата от исторически зелени площи – централна градска част – София, „ИЗКЛЮЧВА ВСЯКАКВО СТРОИТЕЛСТВО на архитектурни обекти, спортни съоръжения и игрища“ на територията на резервата (чиито граници са определени в същото становище), вкл. Дендрариума (режим А).
Забраната за ВСЯКАКВО строителство трябва да вкл. и строителството на паркинзи, както и тяхното разширяване на територията на парка.
Всички паркинзи трябва да бъдат предвиждани извън територията на парка, а не да бъде търсено решение на проблема с паркирането в столицата, като се отнемат площи от паркове за построяване на паркинзи.
Всички налични паркинзи - напр. пред къпалня Мария Луиза и Стадион ЦСКА, трябва да бъдат премахнати от територията на парка.
Не е ясно как Капитолия ще поеме конна база, инфо център, изложбени зали и 400 паркоместа - според проекта на „преместване на конната база в южната лесопаркова част на парка и приобщаване към терените на Капитолия и базата за поддръжка към плановата композиция“. Разширения на вече "завзетите" територии е недопустимо.
Автокъща Капитолия трябва да бъде изцяло премахната от територията на парка, тъй като е обект, който няма нищо общо с резервата, парка и предназначението му за отдих, спорт, разходка и развлечение, историческото и културното му значение. Необходимо е мястото да бъде залесено и приобщено към парка.
Идеята за инфо център е добра, но не смятам че са необходими изложбени зали (за тази цел има музеи в центъра, розариум, ботаническа и т.н.). Малък инфо център е по-удачно да бъде създаден в района по линията Ариана - метростанция В.Левски.

Ненужни и опасни предложения.

Инфоцентър - НЕНУЖЕН, това са бъдещи ресторанти, пицарии, кафенета, магазини и т.н. Новият подход за автомобили - ОПАСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, което узаконява масовия автомобилен достъп чрез СЕТОФАР. За полиция, пожарна, бърза помощ и обслужващи МПС ( само от 07:00 до 09:00 часа не е необходим нов вход за парка, този пред Биологическия факултет е предостатъчен.

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.