Презастрояване

Forums: 

Да се премахнат ли част от съществуващите сгради?

Настоящото състояние на парк "Борисова градина" според препоръките на журито на Столична община при оценката на  конкурса за устройствена концепция включва презастрояването като проблем. Една от препоръките на журито е да не се допуска ново строителство на сгради в парка.

Според данни на  екип "Кали" - един от участниците в кункурса от 2015г:

"Съществуващото застрояване в парка значително надвишава допустимите параметри по ОУП (особено в историческата част), като за спортните обекти е около 270%, а за парковата част около 150% (изчислено спрямо площта на съответния ПИ и общо за зоната). "

премахване на част от стадионите и игрищата

Има прекалено много спортни съоръжения особено в най-централната част на парка. Но някои сгради са важна част от културния живот на парка и трябва да останат - лятната сцена, колодрумът, Маймунарника. Със сигурност бих искала да видя 1 от големите футболни стадиони съборен, най0-добре този на ЦСКА, защото в момента той е основният предлог да се допуска автомобилен трафик в сърцето на парка. Достатъчно стадиони ими в София и няма нужда един от тях да е в парка. Още повече, че това е и част от проблема със сигурността в парка. Около Националния стадион също има доста игрища, около езерото "Патиците" - пак игрища, между "Слончето" и бул. Цариградско шосе - още игрища, на кортовете между алея "Яворов" и кв. Изток пак има игрища.... 

премахване на част от съществуващите сгради

Освен "препоръка" на журито да не се допуска ново строителство на сгради в парка, освен основно изискване към проекта за ПУП от страна на възложителя Столична община да са да не се допуска ново строитество на сгради и никаква намеса в резерватната част на парка (от езерето Ариана, включително Слончето, езерото с лилиите, паметника Братската могила до алея Яворов + североизточна част от тениск кортовете „Академик“), съгл. становището на НИКН във връзка с разпоредбите на ЗКН и Директивен план-концепция за системата от исторически зелени площи – централна градска част – София, „ИЗКЛЮЧВА ВСЯКАКВО СТРОИТЕЛСТВО на архитектурни обекти, спортни съоръжения и игрища“ на територията на резервата (чиито граници са определени в същото становище), вкл. Дендрариума (режим А).
Забраната за ВСЯКАКВО строителство трябва да включва и строителството на паркинзи на територията на парка.
Всички паркинзи трябва да бъдат предвиждани извън територията на парка, а не да бъде търсено решение на проблема с паркирането в столицата, като се отнемат площи от паркове за построяване на паркинзи.
Всички налични паркинзи - напр. пред къпалня Мария Луиза и Стадион ЦСКА, трябва да бъдат премахнати от територията на парка.
Автокъща Капитолия трябва да бъде изцяло премахната от територията на парка, тъй като е обект, който няма нищо общо с резервата, парка и предназначението му за отдих, спорт, разходка и развлечение, историческото и културното му значение.
Лятната къпалня Мария Луиза и СофияЛенд са обекти с голяма площ, които са занемарени и не се използват от години.
Необходимо е лятната къпалня Мария Луиза да бъде изцяло премахната и залесена (да се слее с парка).
СофияЛенд е необходимо да бъде изцяло премахнат и залесен или преобразуван във функциониращ обект - център за спорт и забавления, който да обхване/поеме предвидените в проекта на Ковачев архитекти:
1. „Преместване кортовете на Спортна София“
2. „Друга атракция в така наречената активна лесопаркова зона, е създаването на полигон за пейнтбол на мястото на ловното стрелбище“
3. „преместване на конната база в южната лесопаркова част на парка и приобщаване към терените на Капитолия и базата за поддръжка към плановата композиция“
4. преобразуване на Гара Пионер в спортен и културен център с 200 паркоместа, който да поеме всички „необходими, но неподходящи за резерватната част дейности – сергии, павилиони, изложби на открито, временни атракциони и спортни съоръжения“
за да се осигури заявеното в същия проект „поетапно разтоварване на резерватната част и охранителната зона от неприсъщи елементи и дейности и преместването им (ако е допустимо)“ и „извеждане на Обектите на „Спортна София”, които са с допълващо значение“ и са „причина за намаляване на вегетативните площи в парковата територия“.

Освен спортно-развлекателните обекти по-горе, СофияЛенд би могла да поеме и/или
Зимната пързалка в „Ариана” ,
Бирарията край езерото „Ариана” ,
Картингпистата ,
Стрелбищен комплекс ловен парк.
По този начин ще бъде обособен един спортно-развлекателен център с осигурен достъп и паркоместа, а територията на лесо-парка ще бъде освободена от част от съоръженията.

Относно предвижданите в предложението на Ковачев Архитекти:
1. създаване на информационен център с изложбена зала и 400 паркоместа – не се посочва конкретно местоположение на обекта; къде ще бъде разположен ? забраната за ВСЯКАКВО строителство трябва да вкл. и строителството на паркинзи на територията на парка;
2. преобразуване на Гара Пионер в спортен и културен център с 200 паркоместа, който да поеме всички „необходими, но неподходящи за резерватната част дейности – сергии, павилиони, изложби на открито, временни атракциони и спортни съоръжения“ – не се посочва какво конкретно ще вкл. центъра; създаването на 200 паркоместа вкл. ли разширяване на територията му? забраната за ВСЯКАКВО строителство трябва да вкл. и строителството на паркинзи на територията на парка;
3. „преместване на конната база в южната лесопаркова част на парка и приобщаване към терените на Капитолия и базата за поддръжка към плановата композиция“ – не се посочва конкретно местоположение на обекта; къде ще бъде разположен ? строителството е ЗАБРАНЕНО, тогава на мястото на кой друг обект ще бъде?
4. „западната страна на ул."Митрополит К.Видински" да се организира паркиране с капацитет от 200 автомобила“ - забраната за ВСЯКАКВО строителство трябва да вкл. и строителството на паркинзи на територията на парка;
5. „Друга атракция в така наречената активна лесопаркова зона, е създаването на полигон за пейнтбол на мястото на ловното стрелбище“ - забраната за ВСЯКАКВО строителство вкл. и строителството на атракции на територията на парка;
6. „Преместване кортовете на "Спортна София".“ – не се посочва конкретно местоположение на обекта; къде ще бъде разположен ? строителството е ЗАБРАНЕНО, тогава на мястото на кой друг обект ще бъде?
7. „в цялата паркова зона се организират общо 1020 паркоместа (без капацитета на съществуващия паркинг на метростанцията, който е за 300 автомобила), които са за посетители на парка и са разпределени в различни подходи към парковата територия.“ – не се посочва конкретно местоположение на останалите 220 паркоместа (съгл. Т. 1, 2 и 4); къде ще бъдат разположени ?

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.