Подземен паркинг 400 места

 Обособяване на подземен паркинг 400 места под съществуващи сгради и съоръжения. 

Comments

Подземен паркинг (400) места

Този паркинг е единственият от предложените, който ми се струва приемлив. Като цяло, достъпът на автомобили в парка трябва да бъде забранен!

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.