Зона атракции

Къпалня „Мария Луиза“, тенис кортове към къпалня „Мария Луиза“, комплекс „София Ленд“.

Comments

Столична община да си възстанови собствеността

Столична община да си възстанови собствеността на къпалня "Мария Луиза" и кортовете към нея. Да не се допуска изграждането на паркинг пред къпалнята. За "София ленд" единствено решение е премахване на съоръженията върху терена и повторно залесяване.

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.