Автокъща Капитолия

 Премахване на автокъща “Капитолия” и превръщането й в информационен център „Зелената памет на София“ с подземен паркинг за 400 автомобила и автомобилен подстъп към парка? 

Comments

Правилно решение

Автокъща в парка? Разпарчетосана е Борисовата градина, крайно време е да се извадят обекти, които нямат място там,

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.